Ochutnávková skupina, přijďte si vyzkoušet skupinovou terapii

Zvažujete přihlášku do terapeutické skupiny? Pravidelně pořádáme tzv. ochutnávkovou skupinu pro vás, kteří zvažujete dlouhodobou skupinovou terapii. Možná máte kolem skupin řadu otázek a nevíte, zda by vám skupina vyhovovala.  Pojďte si skupinu nejdříve nezávazně vyzkoušet a až pak se rozhodnete.  středa 1. března 2023 v 19:00 Naše poradna vás srdečně zve na „ochutnávkovou skupinu“.  Zde si […]

Mgr. Tereza Lehečka

Psychoanalytický terapeut Jak pracuji? Ke každému klientovi přistupuji individuálně, jeho potíže se snažím chápat v širokém kontextu celého životního příběhu. Bezpečné, přijímající prostředí je základem mé práce.  S čím vám pomohu? Úzkost, panika, strachy Deprese a ztráta smyslu Krizové situace Problémy ve vztazích Stres, krize, vyhoření Osamělost, smutek, ztráta Nejistota, nízké sebevědomí Změna a osobní […]

Podpůrná skupina pro studenty VŠ

Podpůrná skupina pro studenty VŠ

Podpůrná skupina pro studenty ve stresu, úzkosti, depresi, s panikami, výkyvy nálad, sociální fobií, posttraumatickými a psychosomatickými potížemi, pocity prázdnoty, vztahové potíže, pocity méněcennosti, neschopnost udělat ve svém životě změnu, strachy aj. Zvažuješ přihlášku? Scrolluj níže termín přesunut na 27.3. v 17:30 Skupina trvá 90 minut a je otevřená studentům vysokých škol, kteří se potýkají […]

Bc. Radka Kubátová

PCA terapeut a poradce Jak pracuji? Ve své praxi se věnuji individuální terapeutické práci a poradenství, pracuji převážně s dospělými klienty. Při práci mě nejvíce inspiruje přístup Carla Rogerse, jehož pojetí psychoterapie je v souladu s mým osobnostním založením a životními hodnotami. Pojmy jako důvěra, bezpodmínečné přijetí a empatické naslouchání ve vztahu ožívají a otevírají cestu k opravdovému, […]

Mgr. Michaela Damborská

Skupinový terapeut a poradce Jak pracuji? Při práci s klienty vycházím z principů psychodynamické psychoterapie. Dle klientových potřeb využívám také techniky z jiných terapeutických směrů. Důraz kladu na vytvoření terapeutického vztahu a bezpečného prostředí, kde klient může poznávat sám sebe. Podporuji klienty v porozumění emocím, hledání vlastních potřeb a zdrojů. Nabízím podporu v náročných životních […]

Mgr. Kateřina Šafářová

KBT terapeut a poradce Jak pracuji? Při mé práci je pro mě nejdůležitější terapeutický vztah, který společně s klientem budujeme. Snažím se vytvořit bezpečný prostor, ve kterém klient může být sám sebou bez toho, aniž by ho někdo hodnotil. Ke klientovi přistupuji s citlivostí a respektem k jeho originalitě. Ve své praxi se snažím, abychom […]

Syndrom vyhoření a jak z toho ven?

Syndrom vyhoření a jeho fáze

Cítíte se úplně vyčerpaní nebo přemoženi stresem ? Cítíte se vyčerpaní nejen psychicky nýbrž i fyzicky? Pokud váš stav trvá již pár týdnů, je pravděpodobné, že prožíváte nebo máte náběh na syndrom vyhoření. Udělejte si proto náš test. Vyhoření je forma extrémního chronického stresu, který se může projevovat jistými dysfunkčními způsoby. Případů vyhoření přibývá zejména […]

Psychoterapie, psycholog Litvínov

Nabízíme psychoterapii v Litvínově na Masarykově náměstí 292 Jak funguje terapie? Na individuální terapii můžete docházet krátkodobě i dlouhodobě, závisle na typu obtíží. Na první setkání mapujeme vaši situaci a vytváříme plán vaší léčby. Pracujeme i online. Zajímá mě konkrétní průběh Naše specializace Naši terapeuti jsou znalci na širokou škálu ověřených technik, které pomáhají transformovat depresi, úzkost, osamělost, […]

Ing. Bc. Miluše Danešová

terapeut a poradce Jak pracuji? Při své práci využívám principy Rogersovské psychoterapie, což je na člověka zaměřený přístup, v němž každý má vrozenou schopnost k seberealizaci a „růstu“. Pracuji s prvky mediace, krizové intervence a systemického koučování.  V individuálních, párových či skupinových konzultacích můžeme společně řešit témata nejistoty, nízkého sebevědomí a sebehodnoty, úzkostí, deprese, zvládání […]

Praxe pro studenty: práce s psychologickými texty

online test zdarma česky SCer Terapeutovna

Přivýdělek pro studenta se zájmem o psychologii.   Nabízíme: příležitost vzdělávat se v psychologických technikách, deadline na prvním místě, jinak si rozvržení práce řídíte sami, práci lze vykonávat online odkudkoliv, zprostředkování grafického programu, nap. Canva Náplň práce: překlad a práce s psychologickými materiály pro laickou i odbornou veřejnost, komunikace s ředitelkou poradny a pracovníkem na […]