Bc. Michaela Kotvová

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

Bc. Michaela Kotvová
Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Krizový intervent, terapeut a poradce

Z vlastních zkušeností, ať už osobních či pracovních, si stále více uvědomuji, jak je příběh každého člověka jedinečný. Ačkoliv se může zdát, že situace, které zažíváme, jsou si podobné, postupně se se svými klienty dostáváme k tomu, že je každý člověk prožívá různě. Stejně je tomu i při hledání příčin, co konkrétní těžkosti v našem životě způsobuje. Ve své praxi mě zajímá příběh každého, kdo za mnou přijde. Primární je pro mne navození důvěry a bezpečí. Svým klientům nabízím podporu a to nejen v akutní krizi. Jsem jim průvodcem a zrcadlem na cestě ke změně, která může být někdy dlouhá a složitá, ale na konci přináší úlevu.

S čím vám pomohu?

Můj příběh

Někdo si v dětství přeje být zvěrolékařem, já už na základní škole věděla, že chci pracovat s lidmi a tím směrem se začalo ubírat i moje další studium. Zprvu mě zajímala práce s mentálně postiženými jedinci, to se však změnilo během bakalářského studia, kdy jsem dostala příležitost doučovat děti v sociálně vyloučených lokalitách. Práce s lidmi, kteří vyrůstali v nefunkčním prostředí mi dávala velký smysl.  Za dobu své praxe jsem měla možnost pracovat se stovkami dětí, mladých lidí a jejich rodiči z různých prostředí, kteří se potýkali s všemožnými těžkostmi, od výchovných problémů po těžké traumatizující události. Můj profesní život formovaly zároveň vlastní zkušenosti a několik těžkých životních momentů, které mi dodaly sílu a ukázaly směr. 

Ve své praxi se primárně zaměřuji na děti a mládež, ale ani práce s dospělými mi není cizí. I s nimi se nakonec velmi často dostáváme k tomu, že nejvíce problémů pramení z dětství, do kterého je potřeba se vrátit a hledat souvislost s tím, co se děje dnes. 

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

 • bakalářské studium na PF UJEP v Ústí nad Labem, obor Sociální pedagogiky
 • navazující magisterské studium na FHS UK v Praze, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (v posledním ročníku)
 •  

Výcviky, kurzy:

 • Komplexní krizová intervence, Remedium Praha, o.p.s
 • Základy práce s dítětem v krizi, Remedium Praha, o.p.s.
 • Frekventant Systematického výcviku v poradenství pro děti a rodiče a v psychoterapii dětí, Indept

Praxe

 • práce v sociálně vyloučených lokalitách (s dětmi i dospělými)
 • práce s dětmi a mládeží z dětských domovů
 • práce se zdravotně handicapovanými jedinci
 • náhradní rodinná péče
 • centrum krizové intervence (intervence telefonická i face to face) 
 • dětské krizové centrum
 •  

Objednat se


Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Tereza Lehečka

Psychoanalytický terapeut Jak pracuji? Ke každému klientovi přistupuji individuálně, jeho potíže se snažím chápat v širokém kontextu celého životního příběhu. Bezpečné, přijímající prostředí je základem

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Skupina probíhá v Praze 1x týdně v 18:15 a vedou ji dva zkušení terapeutiJeště máme volná místa

Přihlašte se odesláním formuláře