Ceník služeb

nehrazených pojišťovnou

Klienti platí za služby přímou úhradou, nejsou tedy hrazeny pojišťovnou. Díky tomu nepotřebujete doporučení od lékaře, nedostanete žádnou diagnózu do zdravotnické dokumentace a veškerá komunikace na sezení tak zůstává přísně diskrétní! Platba hotově na konci sezení či předem na účet vašeho terapeuta.
Sezení lze zrušit 24 hodin předem, jinak se hradí storno poplatek v plné výši.

Pro děti & adolescenty