Mgr. Kateřina Šafářová

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

KBT terapeut a poradce

Jak pracuji?

Při mé práci je pro mě nejdůležitější terapeutický vztah, který společně s klientem budujeme. Snažím se vytvořit bezpečný prostor, ve kterém klient může být sám sebou bez toho, aniž by ho někdo hodnotil. Ke klientovi přistupuji s citlivostí a respektem k jeho originalitě. Ve své praxi se snažím, abychom společně s klientem našli cestu k porozumění a řešení jeho problému tak, aby mohl být ve svém aktuálním životě spokojený, autentický a tvořivý.

S čím vám pomohu?

Můj příběh

Moje cesta k psychoterapii začala studiem Speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově. Po ukončení studia jsem nastoupila do jedné z pražských klinik jako logoped, zaměřený na práci s dětmi i dospělými. Zároveň jsem začala pracovat jako terapeut v terénní péči poskytované lidem s afázií. Během své praxe jsem se snažila ke klientům přistupovat individuálně, lépe jim a jejich životním příběhům porozumět. Centrem mého zájmu se stala problematika koktavosti, která mě vedla k větší touze lépe porozumět lidem, jejich chování a myšlení.

V současné době jsem účastníkem psychoterapeutického výcviku ve směru kognitivně – behaviorální terapie na Odyssea – Mezinárodním institutu KBT. Tohoto přístupu také při terapii využívám. Metodu KBT jsem si zvolila, jelikož se ztotožňuji s jejími principy.

Objednat se


Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

  • 2013 – 2019: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika

  • 2017 – 2018: Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences, Faculty of Education

Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Tereza Lehečka

Psychoanalytický terapeut Jak pracuji? Ke každému klientovi přistupuji individuálně, jeho potíže se snažím chápat v širokém kontextu celého životního příběhu. Bezpečné, přijímající prostředí je základem

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Skupina probíhá v Praze 1x týdně v 18:15 a vedou ji dva zkušení terapeutiJeště máme volná místa

Přihlašte se odesláním formuláře