Periorální dermatitida jako psychosomatické onemocnění

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

periorální dermatitida, zdroj: Balmods.co.uk
Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Psychologické aspekty u lidí trpících periorální dermatitidou jsou dnes velkým tématem. Onemocnění nejčastěji zasahuje ženy ve věku 30 až 40 let, ale i mladší. Může být vyvolána aplikací kortikoidů nebo kosmetiky, stejně tak může souviset s infekcí nebo hormonální poruchou. U periorální dermatitidy jsou tendence k recidivě a chronickým projevům. Steroidní aplikace sice vede k výraznému zlepšení, ovšem následně k opětovnému výskytu, proto je vhodnější se steroidům vyhýbat.

Periorální dermatitida je charakterizována výskytem malých zanícených papulek, skvrnitou či difúzně zčervenalou kůží, obvykle v oblasti kolem úst. Bývá připodobňována k akné s tím rozdílem, že se týká jen určité oblasti.

Společné rysy u lidí trpících periorální dermatitidou

Psychosomatickým faktorům periorální dermatitidy se věnoval Hornstein a svá zjištění roku 1976 publikoval v článku Vývoj psychosomatického konceptu periorální dermatitidy. Podle něj se jedná o primárně psychosomatické onemocnění, při kterém pacienti vykazují řadu společných charakteristik v osobnostní struktuře jejich osobnosti a sociálních nastaveních:

  • Postihuje nejčastěji ženy, speciálně ty, které jsou sexuálně zralé (30-40 let).
  • Jedná se obvykle o dobře upravené ženy, emocionálně odlišné s vyšším sociálním statusem nebo ve vyšších kariérních či společenských pozicích.
  • Většina pacientů vykazuje aktuálně nebo ve své minulosti vegetativní labilitu či klinické symptomy, jako jsou zácpa, nízký tlak, bolest hlavy, insomnie.
  • Dermatitida se je omezena nebo zdůrazněna v centrofaciální oblasti, obvykle kolem úst.
  • Kožní událost se odehrává v nepravidelných epizodách, někdy v kritické souvislosti s konfliktní situací či trvalým stresem v osobních vztazích nebo profesní oblasti.
léčba deprese na Praze 1

Výsledky psychologických testů poukazují u pacientek na emocionální nezralost na jedné straně, zároveň vysokou inteligenci na straně druhé. Dále poruchy v mezilidských vztazích, ve kterých působí ve snaze o přizpůsobení příliš racionálně. Dále mají tendenci k hysterickým projevům.

Z hlubšího psychologického hlediska souvisí základní porucha u lidí trpících periorální dermatitidou s drobnými narcistickými rysy, které vznikaly z nedostatku vyšší míry či běžné potřeby po pozornosti, pocitů nekompetence nebo dokonce pokud v dětství v jakékoliv formě chyběl otec. Pokud u klientky docházelo k jedné i více těchto frustrací, dochází ke kompenzačním mechanismům idealizace. Idealizuje si sebe i figuru otce. Tyto představy neodpovídají realitě a dochází tak k častým střetům mezi realitou a ideálem, což bývá prožitkově bolestivý proces.

Dále nadměrná idealizace vysvětluje nevědomý konflikt, který souvisí se selháním v oblasti pozitivních vlastností, jako jsou nezávislost, aktivita, úspěch aj. Episoda nemoci má chránit osobu před dalším velkým zklamáním.

Dva typy lidí trpících periorální dermatitidou

Z psychosomatického hlediska rozlišujeme dva typy jedinců:

  1. Ženy, které vyrůstaly bez otce.
  2. Ženy, kde otec výrazně chyběl, často pracoval, nebyl přítomen nebo se neangažoval.

Oba typy klientů mají tendenci si idealizovat otcovskou figuru a přenášet tyto idealizace na partnera. Bývají tak opakovaně zklamáváni, protože partner nenaplňuje jejich extrémní nároky. Tato konfrontace s mužským světem může být o bolestivém čelení realitě a ztrátě ideálů. Může tak docházet k častým obměnám partnera nebo velké nespokojenosti v dlouhodobých vztazích. Kožní příznaky se projevují výrazněji, jakmile se projevuje emocionální labilita. U aktivního typu člověka se tento rozpor objevuje v profesní oblasti, u pasivního typu i v osobních vztazích partnerského typu.

Ve starších studiích se hovořilo i o emocionálních vyvolávacích faktorech, jako je nízké sebevědomí a přísný vnitřní kritik, který vám zvyšuje nárok na sebe být perfektní. Je pak velmi složité realizovat tím vlastní požadavky na autonomii.

Zdroj:

  • Harth, W. Gieler, U., Kusnir, D., Tausk, F. A. (2008) Clinical Management in Psychodermatology. Springer Science & Business Media
  • Hartung, M.L., Lehrl, S. (1976) Psychological findings in a group of patients with perioral dermatitis. Psychosom Med Psychoanal 22(1)
  • Hornstein, O. P. (1976) Development of the psychosomatic concept of perioral dermatitis. Psychosom Med Psychoanal 22(1)

Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Tereza Lehečka

Psychoanalytický terapeut Jak pracuji? Ke každému klientovi přistupuji individuálně, jeho potíže se snažím chápat v širokém kontextu celého životního příběhu. Bezpečné, přijímající prostředí je základem

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Skupina probíhá v Praze 1x týdně v 18:15 a vedou ji dva zkušení terapeutiJeště máme volná místa

Přihlašte se odesláním formuláře