Program pomoci zaměstnancům (PPZ)

Jsme psychologická a poradenská společnost SCer Terapeutovna se sedmi pobočkami v PrazeTeplicích Hradci Králové.

Staráme se o jednotlivce, skupiny i organizace, věříme v jejich potenciál a schopnost se rozvíjet. Totiž i ty nejkomplikovanější situace lze pozitivně ovlivnit správnou podporou a přístupem. 

V Praze již přes dva roky zajišťujeme psychologickou a poradenskou péči zaměstnancům např.:

 • České spořitelny,
 • PWC,
 • Allianz,
 • PPF,
 • PENTA,
 • Dr. Max,
 • ČSOB,
 • 02,
 • Velux,
 • Embaco,
 • KONE,
 • Orange a několika dalším.

Poradenství

Psychologické poradenství jako benefit pro zaměstnance

Krizová intervence

Individuální poradenství v krizových situacích (traumatické události, syndrom vyhoření, sebevražda aj.).

Závislosti či jiné

Pokles pracovního výkonu či existenční krize v důsledku závislosti nebo jiného osobnostního propadu.

Pro příbuzné

Podpora a řešení v krizi pro rodinné příslušníky zaměstnance + navedení na specializovaná pracoviště.

PPZ je program benefitu pro zaměstnance s garancí termínu do 2 týdnů

Zpravidla zaměstnavatel proplácí 3 na řešení zaměřené konzultace za čtvrtrok (850 Kč/50 min). Počet lze upravit dle individuálních potřeb každého klienta. Méně než 3 se nedoporučuje.

Jedná se o zaměstnanecký benefit proplacených poradenských sezení pro zaměstnance v tíživé situaci nebo s úpadkem pracovního výkonu. 

Tato služba obnáší individuální, párové či rodinné sezení pro zaměstnance a jeho rodinné příslušníky online nebo našich prostorách.

S přátelským pozdravem

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Ředitelka poradny Scer Terapeutovna & psycholog

Kontaktujte nás

Individuální terapie

Jakákoliv osobní krize nebo prožívaná těžkost. Můžeš docházet k odborníkovi Poradny Terapeutovna

Úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy, vztahy, méněcennost, trauma, PTSD, fobie, tranzice, pocit beze smyslu, ztráta a mnohé další.

Hlavně si řekni o pomoc včas a nenech problém nabobtnat.

Akutní osobní krize

Psychické potíže, akutní stavy... Každý 4. student uvádí, že trpí duševním onemocněním.

Krizové centrum RIAPS: Non-stop ambulantní a pobytové služby pro osoby v akutní krizi (adr. Chelčického 39, Praha 3)
+420 222 586 768

Pražská linka důvěry: Telefonická a online krizová pomoc, ☏ +420 222 580 697
★ chat-pomoc.cz

Fokus Praha: při duševní krizi, tel. 233 553 303 nebo napiš email

Linka bezpečí: do 26 let, tel. 116111

Domácí násilí

Pokud jsi oběť nebo nezvládáš svou agresi

Intervenční centrum: Pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Program Viola: Poradenství osobám, které nezvládají svou agresi (adr. Chelčického 39, Praha 3), +420 281 911 883
✎ klara.cernohorska@csspraha.cz

Bílý kruh bezpečí – oběti trestných činů

Persefona: pomoc obětem dom. násilí

Acorus – domácí násilí

ROSA – centrum pro týrané ženy

Diakonie SOS centrum – násilí ve vztazích

Hospitalizace?

Klik pro více informací, kde najdeš vše vysvětlené i se seznamem lůžkových psychiatrických zařízení

Pokud jsi už po hospitalizaci, v takovém případě zvol některou z následujících možností:

Přišel jsi o domov?

Materiální i psychická pomoc, noclehárny

Terénní programy: Materiální a psychická pomoc lidem bez domova
☞ Donovalská 1658/30, Praha 11
☞ Na Harfě 712/7, Praha 9
☏ +420 604 291 269
✎ david.veber@csspraha.cz

Loď Hermes: Noclehárna pro lidi bez domova s celoročním provozem
☞ Nábř. kpt. Jaroše, Praha 7
☏ +420 774 936 834
✎ martin.novotny@csspraha.cz

Pro děti a adolescenty

Máš v rodině dítě nebo adolescenta, který se potýká s potížemi?

Dům tří přání: poskytovatel sociálních služeb krizová pomoc, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum Jahoda: nízkoprahové kluby, terénní program pro děti a dospívající, školku, dětské skupiny a komunitní rodinné centrum. Také organizuje volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity

Potýkáš se s látkovou závislostí?

Pomůže ti centrum adiktologických služeb, a to v otázkách prevence i léčby

Adiktologické centrum Magdaléna o.p.s.: prevence a léčba drogových závislostí, sociální služby, pomoc příbuzným, komunita

Drop in: poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým

Sexuální traumata

Zneužití, prostituce a jiné

Rozkoš bez rizika: pomoc při prostituci a jiných sexuálních službách, bezpečné hranice, prevence, terénní programy

Centrum Elektra: sexuální zneužití

SAA: svépomocná skupina pro závislé na sexu

Někdo ti uvěří: sexuální zneužití v církvi

Chceš si ublížit?

Na nic nečekej a volej nebo piš!

Pražská linka důvěry: Telefonická a online krizová pomoc, ☏ +420 222 580 697
★ chat-pomoc.cz

Podle WHO za rok zemře více než 700 000 lidí na následky sebevraždy