Sebevědomí

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Sebevědomí je váš přístup k vlastním dovednostem a schopnostem. Zdravé sebevědomí znamená, že se přijímáte, důvěřujete si a máte ve svém životě pocit kontroly. Dobře znáte své silné a slabé stránky a máte na sebe pozitivně realistický názor. Stanovujete si také realistická očekávání a cíle, asertivně komunikujete a zvládáte kritiku.

Pokud trpíte nízkým sebevědomím, budete se pravděpodobně cítit plní pochybností o sobě. Budete pasivní či poddajní, zároveň nedůvěřujete druhým. Můžete se cítit méněcenní, nemilovaní nebo citliví na kritiku. 

Míra sebevědomí může záviset na konkrétní situaci. Můžete se například cítit velmi sebejistě v některých oblastech, ve kterých jste odborník, ale potýkáte se s nesebedůvěrou v jiných sférách, například ve vztazích.

Zda máte či nemáte vysoké sebevědomí, málokdy souvisí se skutečnými schopnostmi. Většinou je to spíš otázka vašeho vnímání a způsobu, jak jste zvyklí o sobě uvažovat. Nezřídka jsou myšlenky o sobě negativní a chybné, což způsobuje nízké sebevědomí.

Nízké sebevědomí může pramenit z různých zkušeností, jako je například vyrůstání v nepodporujícím a kritickém prostředí, první odloučení od přátel nebo rodiny, příliš tvrdé hodnocení nebo strach z neúspěchu. Lidé s nízkým sebevědomím trpí špatně nastavenými standardy a jejich myšlení vykazuje určité chyby.

Jak zvýšit sebevědomí

  • Poznejte a zdůrazněte své silné stránky. Odměňte se a pochvalte se za své úsilí a pokrok.
  • Když narazíte na překážku, chovejte se laskavě a soucitně. Nezabývejte se neúspěchem.
  • Stanovte si realistické a dosažitelné cíle. Neočekávejte dokonalost; je nemožné být dokonalým v každém aspektu života.
  • Zpomalte, když pociťujete nepříjemné emoce. Místo toho zkuste o situaci přemýšlet racionálně.
  • Nevytvářet si předsudky a domněnky o sobě, druhých lidech a situacích.
  • Uvědomte si, že minulé negativní životní zkušenosti neurčují vaši budoucnost.
  • Vyjádřete své pocity, přesvědčení a potřeby přímo a s úctou.
  • Naučte se říkat NE nepřiměřeným požadavkům.

Se sebevědomím vám může pomoct terapeut či odborný poradce.

Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Tereza Lehečka

Psychoanalytický terapeut Jak pracuji? Ke každému klientovi přistupuji individuálně, jeho potíže se snažím chápat v širokém kontextu celého životního příběhu. Bezpečné, přijímající prostředí je základem

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Skupina probíhá v Praze 1x týdně v 18:15 a vedou ji dva zkušení terapeutiJeště máme volná místa

Přihlašte se odesláním formuláře